Regulace DC motoru střídou

Lubor Otta butan@geoinvest.cz
Neděle Květen 23 14:37:00 CEST 2004


Vím že tu před časem běžel podobný námět, mě nyní začala tato regulace zajímat pro dynamo 12V 200W na místě motoru, třeba pro pohon autíčka pro dítě.

Rád bych předložil k diskuzi několik svých závěrů, případně sehnal zájemce pro společnou realizaci mnou navrhovaného řešení.

1)Čím je dynamo specifické, jaký rozdíl by byl u motoru s permanentními magnety?
Hlavní rozdíl vidím ve vířivých proudech ve statoru. 
-U motoru s permanentními magnety se v permanentním magnetu žádné vířivé proudy neuzavřou, něco málo v plechovém plášti motoru. Rotor je z principu složen z plechů, tedy vše je OK. Právě rotor asi limituje mezní frekvenci zdroje na cca 500Hz. Asi zde budou platit omezení od opalování kartáčů, zmíněná v minulé diskuzi. Takovýto motor lze považívat jako by mněl v sobě integrovanou tlumivku.
-U výše zmíněného dynama je stator z masívního železa, a frekvence vyšší než 1Hz v něm naindukuje vířivé proudy. Závěr, do série s dynamem musím zapojit kvalitní tlumivku na feritovém materiálu se vzduchovou mezerou. S ohledem na malé rozměry tlumivky bude vhodné vylézt s frekvencí kam spínací prvky dovolí, řekněme na 100KHz.
-U velkého DC stroje s kompenzačním vynutím nevzniknou vířivé proudy, ovšem parazitní indukčnost rotoru je velmi malá, takže zase použít vnější tlumivku.

2)K regulaci střídou obecně. 
Chci regulovat DC motor s cizím (permanentním magnetem) buzením.
Od regulace očekávám tvrdou charakteristiku, změnu otáček o cca 10% při zatížení motoru. Regulaci nechci doplňovat zpětnou vazbou od otáček!
Kdybych motor reguloval ze zdroje napětí, je to bez problémů. Co při regulaci střídou?
-Předpokládám nejprve jednokvadrantový měnič, tedy spínač řízený střídou, ochranou diodu ze země, tlumivku, kondík a motor. V tomto případě je jistý minimální proud, tedy i zatížení motoru, od kterého regulace chodí podle výše zmíněných pravidel. Při úplném odlehčení bude mít snahu rozbíhat se na plno.
-Řešením je dvoukvadrantový měnič. Ten dobře zareguluje i při nezatíženém motoru, a jako bonus mi bude i rekuperovat při jízdě s kopce.

3)Pro dětský elektromobil se zmíněným dynamem mi tedy vychází následující koncepce:
-Dynamo ze starého osobního vozu 200W, zpřevodované na rychlost jízdy při 12V řekněme 10Km/Hod.
-Dvoukvadrantový měnič, (2 spínací tranzistory, s výběrem si zatím nevím rady) 2 shotky diody vše na 100KHz, tlumivka na 20A...
-Napájení autobaterkou.
-Řízení picem od Jirky.


Problémy:
Zkoumané dynamo je 4pólové, se 4-mi uhlíky. Nevím dost dobře proč je to tak, mám pocit že pokud póly statoru nebudou prostřídané, ale vždy 2 za sebou stejně pólované a uhlíky jen 2 dostanu obdobný výsledek. Snad jen že těmi 4-mi může projít větší proud, ale totéž dosáhnu silnějšími uhlíky. Laický odhad že 4-pólový stroj poběží na nižších otáčkách je nesprávný, platí jen pro AC motory. Další vysvětlení proč 4 póly je  že  2 póly tvořily rotační zesilovač, ale to u tohoto dynama myslím neplatí.

Dík za nápady a polemiku
Lubor

Další informace o konferenci Hw-list