PIC12f675 blikac

radek kasal radekkasal@seznam.cz
Sobota Květen 22 17:57:23 CEST 2004


!!!!Victory!!!!!

	Díky Jirkovi jsem odstranil první chybu, pro PIC12F675 se musí
nastavit
ANSEL = 0;

A pak to může vypadat třeba takto pro přepisování dat ze vstupu RG3,
RG4, RG5 na porty RG0, RG1, RG2: 

ANSEL = 0;
CMCON=0x07;
GPIO=0b000000;
TRISIO = 0b00111000;

zacatek:
		tmp_2=GPIO ;
		tmp_2= tmp_2>>3;
		GPIO = tmp_2;
goto zacatek;

Druhá chyba byla v IC-Prog 1.05C jenž používám na programování. Musí se
nastavit konfigurační slovo: 3194 hexadecimálně, kde musíte vybrat 
OSCILÁTOR : IntOSC GP4

Radek
Další informace o konferenci Hw-list