C nebo asembler?

Michal G. MichalGregor
Středa Březen 17 14:28:37 CET 2004


Tak jsem se nechal zl?kat na C, ale narazil jsem na spoustu probl?mu, v?t??ch ne? je psan? v asembleru. Kompil?tor od HI-TECHu pot?ebuje nastavit mili?n parametru a nav?c nefunguje linker.
Zkou??m jednoduch? program a n?jak jsem se neve?el do banku0 u PIC16F877. 
Po p?eveden? prom?nn? na static bank2... se mi objevilo spousta varov?n? "271: arithmetic overflow in constant expression (warning)" a program p?estal fungovat
Co s t?m? Je to n?jak? skryt? chyba v HI-TECH PICC?

Program za 800 USD a nedok??e si sam namapovat prome?nn? do jin?ch RAM banku. Za tak velkou sumu pen?z m?lo muziky.
Michal
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://nethouse.cz/pipermail/hw-list/attachments/20020627/9f486ba1/attachment.htm


Další informace o konferenci Hw-list