balistika

Ales Prochaska prochaska
Středa Březen 17 14:37:11 CET 2004


> A jakpak to dopadlo ??? ;) Osobn? zat?m po??t?m jen s kolm?m letem
> vzh?ru, s t?m, ?e pohyb po x-ose je konstatn?, nebo se n?jak
> kvadraticky sni?uje (jako vlivem odporu vzduchu). zat?m jsem si psal
> takovou blbost jen v QB, ale ?asem to chci p?ev?zt n?kam v??e.

> T.p.V.

Psal jsem to pred 20 lety, takze se mi prosim nesmejte. Pocita se to
na ploche Zemi, s tihovym zrychlenim nezavislym na vysce. Jeste mam
nekde verzi pro kulatou Zemi, s Newtonovskou gravitaci, jestli o to
budete stat, zkusim ji najit nekde na paskach.

Ales Prochaska

==============================================================================

type
 slozka    = (x,y);
 vektor    = array [slozka] of extended;

var
 krok     : extended;   { krok vypoctu [s]              }
 s,v     : vektor;    { poloha a smer pohybu hmotneho bodu     }
 rychlost   : extended;   { rychlost hmotneho bodu           }
 odpor    : extended;   { odpor prostredi               }


{----------------------------------------------------------------------------}
function hustota (h : extended) : extended;
{ zavislost hustoty vzduchu na vysce                     }
{----------------------------------------------------------------------------}
const
 { hustota vzduchu v 10000 az 20000 m po 1000 m }
 vzduch1 : array [0..10] of extended =
  (0.4127, 0.3614, 0.3090, 0.2642, 0.2259, 0.1931,
  0.1651, 0.1412, 0.1207, 0.1032, 0.0882);

 { hustota vzduchu v 20000 az 120000 m po 5000 m }
 vzduch2 : array [0..20] of extended =
  (8.820e-2, 4.030e-2, 1.840e-2, 7.810e-3, 3.594e-3, 1.728e-3, 9.237e-4,
  5.670e-4, 3.481e-4, 2.289e-4, 1.443e-4, 8.637e-5, 4.635e-5, 2.831e-5,
  1.026e-5, 6.581e-6, 2.901e-6, 1.986e-6, 1.071e-6, 7.593e-7, 4.476e-7);

 { hustota vzduchu ve 100 az 600 km po 100 km }
 vzduch3 : array [0..5] of extended =
  (2.9e-6,2.3e-10, 2.1e-11, 1.4e-12, 2.1e-13, 3.9e-14);

 a      = 0.0065;    { teplotni gradient pro 0..10000 m      }
 g0      = 9.80665;   { normalni tihove zrychleni          }
 p0      = 101325.0;   { tlak pri hladine more            }
 r0      = 1.2255;    { hustota vzduchu pri hladine more      }
 t0      = 288.0;    { teplota pri hladine more          }

begin {hustota}
 if h<=10000 then begin
  hustota:=r0*exp(ln(1-a/t0*h)*(1/a/p0*r0*g0*t0-1));
  end
 else if h<=20000.0 then begin
  hustota:=vzduch1[round(h/1000)-10];
  end
 else if h<=120000.0 then begin
  hustota:=vzduch2[round(h/5000)-4];
  end
 else if h<=600000.0 then begin
  hustota:=vzduch3[round(h/100000)-1];
  end
 else hustota:=0;
 end {hustota};
{----------------------------------------------------------------------------}
procedure vystrel (  v0    : extended; { pocatecni rychlost [m/s]   }
            namer  : extended; { namer [deg]          }
            hmotnost : extended; { hmotnost granatu [kg]     }
            prumer  : extended; { prumer granatu [m]      }
            cx    : extended; { koeficient aerodyn. odporu  }
          var dostrel : extended; { dostrel [m]          }
          var dopad  : extended); { dopadova rychlost [m/s]    }
{ Simulacni vypocet dostrelu.                        }
{ Aerodynamicky odpor se pocita podle ucebnicoveho vzorecku pro podzvukovou }
{ rychlost. Granat se ale pohybuje nadzvukovou rychlosti a jeho Cx vlivem  }
{ precese neni konstantni, takze by to chtelo nejake jine vzorecky a tabulky.}
{ Snizeni vlivem rotace granatu zanedbavam, vliv vetru, teploty a vlhkosti  }
{ vzduchu tez.                                }
{----------------------------------------------------------------------------}

var
 a      : extended;   { simulacni cas                }
 prurez    : extended;   { celni plocha                }

begin {vystrel}
 { prepocitat namer ze stupnu na radiany }
 namer:=namer*pi/180;
 { prurez }
 prurez:=sqr(prumer)*pi/4;
 { pocatek }
 s[x]:=0;
 s[y]:=0;
 { pocatecni rychlost }
 v[x]:=v0*cos(namer);
 v[y]:=v0*sin(namer);

 krok:=0.01; { krok simulace [s] }

 a:=0; { simulacni cas [s] }
 repeat
  { zmena polohy }
  s[x]:=s[x]+v[x]*krok;
  s[y]:=s[y]+v[y]*krok;

  { zmena rychlosti }
  v[y]:=v[y]-g0*krok;

  { rychlost }
  rychlost:=sqrt(sqr(v[x])+sqr(v[y]));

  { odpor prostredi }
  odpor:=cx*prurez*hustota(s[y])/2*sqr(rychlost);

  { zmena rychlosti }
  { pricte se odpor prostredi (smer -v) }
  v[x]:=v[x]+(-v[x]/rychlost*odpor/hmotnost)*krok;
  v[y]:=v[y]+(-v[y]/rychlost*odpor/hmotnost)*krok;

  a:=a+krok;
  until s[y]<=0;

 dostrel:=s[x];
 dopad:=rychlost;
 end {vystrel};

var
 dostrel,dopad : extended;


begin
 { 30.5 cm delo Krupp, S.M.S. Kronprinz Rudolf, 1889        }
 {  raze 305 mm                          }
 {  hmotnost granatu 455 kg + prachove naplne 140 kg        }
 {  delka hlavne 9.77 m                      }
 {  ustova rychlost 535 m/s                    }
 {  pri nameru 15 stupnu dostrel 10 km, dopadova rychlost 332 m/s }

 vystrel(535,15,455,0.305,0.52,dostrel,dopad);
 writeln(dostrel:0:2,' ',dopad:0:2);

 readln;
 end.

Další informace o konferenci Hw-list