Tmavnuti monitoru

Borg Rootan rootan
Středa Březen 17 14:35:34 CET 2004


Ta obrazovka se d? docela dob?e uzdravit pomoc? jednoho zapojen?,kter? si u?
nepamatuji p?esn?,ale fungovalo asi tak,?e se tu??m p?es jeden n?sobi?
zdvojilo s??ov? nap?t?,nabil se p?es odp?rek kond?k
 ten se schodi???kem vybil mezi katodou a anodou(na to co se v t? obrazovce
bude d?t asi dozajista nezapomenete)
N?kdy bylo pro dostate?n? ??inek t?eba vybudit ?haven?
Kdy? jsem to zkou?el na sta?i?k?m 21" monitoru,kter? se mi dostal za
pakatel,tak jsem ten obraz m?lem nepoznal.Aby to bylo ale korektn?,tak mus?m
podotknout,?e se t?m d? ta obrazovka tak? tot?ln? odrovnat.

Další informace o konferenci Hw-list