=?us-ascii?Q?Re:_Jak_prev=E9st_del=ED_cislo_v_bcd_na_?=

Peter BROSTL pbr
Středa Březen 17 12:05:51 CET 2004


mozno tro pomoze:

;******************************************************************************
;*  Prevodnik stvorpozicneho cisla v BCD kode do binarneho tvaru     *
;*          							   *
;* udaje: externa pamet -- 50h				       * 
;* vysledok v RAM na adrese -- dolne 56h a horne 57h             *
;******************************************************************************

cseg at 00h

start:
	mov dptr,#50h
    mov r7,#04h	;pocitadlo na pocet cisel v exter. pam.
	mov r0,#50h
    mov 57h,#0h  
for_1:
	movx a,@dptr
    clr c		;prepisanie z externej pamati do RAM
	subb a,#30h  	;pricom sa zistuje aj ascii hodnota 
	mov @r0,a	;cisel
    inc dptr
    inc r0
    djnz r7,for_1
    dec r0  
    mov r7,#03h   ;nastavenie pocitadla na pocet nasobeni 10-ou 
    mov 56h,@r0
    dec r0
for_5:
    mov r1,#56h
    clr c
    mov r2,56h   ;ulozenie medzivysledku do registrov r2,r3
    mov r3,57h
    mov r5,#02h
    jmp sk2 
for_4:
	mov r4,#02h 	
for_2:
    mov a,@r1
    rlc a
    mov @r1,a   	;prve prerolovanie hornych aj dolnych bitov
    inc r1 
    djnz r4,for_2  
sk2:
    mov r1,#56h 
    mov a,@r1	;pricitanie hodnoty medzivysledku lebo                                                                    
    add a,r2	;10 dvojkovo 1010
    mov @r1,a	;prva jednotka
    inc r1		;dolne bity
    mov a,@r1     
    addc a,r3 
    mov @r1,a	;horne bity
    mov r4,#02h
    mov r1,#56h 
for_3:
    mov a,@r1
    rlc a
    mov @r1,a 	;prerolovanie lebo druha nula
    inc r1
    djnz r4,for_3      
    djnz r5,for_4	;opakovanie lebo druha dvojica rovna prvej
    mov r1,#56h
    mov a,@r1
    add a,@r0	;pricitanie jednotiek
    mov @r1,a      
	jnc sk1
    inc r1		;ak pretecie inkrementacia hornej casti
    inc @r1
sk1:
    dec r0   
    djnz r7,for_5 	;testovanie poctu nasobeni desiatkov

dseg at 50h

xseg at 50h

end 


*********** REPLY SEPARATOR ***********

On 22.1.2001, at 12:07, vyvojar@atlas.cz wrote: 

>Dobrý den všem.
>Prosím všechny o radu, jak na to v asembleru 51. Píšu program, ve kterém potřebuji tento převod kvůli výpočtům naměřených dat.

Daląí informace o konferenci Hw-list