Xilinx, verilog - problem

Jakub Ladman ladmanj@volny.cz
Pondělí Červen 28 13:06:20 CEST 2004


Jsem začátečník co se týče verilogu.
Do svého projektu pro XC9500XL jsem přikopíroval z příkladu na webu tento 
čítač.

module counter(out, clk, reset); 

    parameter WIDTH = 16;

    output [WIDTH - 1 : 0] out;
    input        clk, reset;

    reg [WIDTH - 1 : 0]  out;
    wire        clk, reset;

    always @(posedge clk)
   out <= out + 1;

    always @reset
    if (reset)
        assign out = 0;
    else
        deassign out;

endmodule // counter

Pokud mu v nadřazeným modulu dám jako reset natvrdo nulu, tak to funguje.

Pokud reset připojím jinam, není to ani na pin, ale reset je výsledkem 
rovnice, která zpracovává i vstup z pinu. tak mi webpack vyhodí tohle.

Synthesizing Unit <counter>.
  Related source file is test.v.
ERROR:Xst:734 - Multiple clock synchronization not supported.
ERROR:Xst:739 - Failed to synthesize logic for signal <out>.
ERROR:Xst:1431 - Failed to synthesize unit <counter>.
-->

Total memory usage is 45112 kilobytes


ERROR: XST failed
Process "Synthesize" did not complete.

Neumíte poradit, co s tím? Hledal jsem na webu ale neúspěšně.
Díky
Jakub LadmanDalší informace o konferenci Hw-list